Megapanoramy

 

 

Biczyce Dolne Megapanorama

 

Biczyce Dolne Megapanorama

 

Chomranice Megapanorama

 

Klęczany Megapanorama ( Kamieniołom )

 

Klęczany Megapanorama

 

Krajobraz Ogólny Megapanorama

 

 Krajobraz Ogólny Megapanorama

 

Krajobraz Ogólny Megapanorama

 

Krasne Potockie Megapanorama

 

Librantowa Megapanorama

 

Trzetrzewina Megapanorama

 

Wielogłowy Megapanorama

 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi