Świniarsko Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

 Krótka historia szkoły.

 1917 r. – na Młyńczyskach utworzono dwuklasową szkołę powszechną.

1936 r. – na miejscu dawnej karczmy wybudowano nowy budynek szkolny.

1974 r. – oddano do użytku tzw. „pawilon szkolny” – rozbudowano budynek z 1936 r.

1999 r. – dobudowano II piętro wraz z tzw. „przewiązką” na istniejącym budynku szkolnym.

2002 r. – powstaje Zespół Szkół w Świniarsku.

2010 r. – wybudowano halę sportową.

2010 r. – nadanie jednego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Szkołę Podstawową i Gimnazjum

2010 r. – poświęcenie sztandaru szkoły.

2012 r. – dobudowano szatnię dla uczniów oraz pomieszczenia administracyjne szkoły.

Zespół Szkół w Świniarsku jest bardzo dobrze wyposażoną placówką oświatową. Zarówno w zakresie sal lekcyjnych, jak również pod względem zajęć sportowych. Szkoła posiada halę sportową, stołówkę, świetlicę szkolną czynną od 6:10 do 17:00. Zajęcia w szkole są jednozmianowe. Uczniowie mają możliwość korzystać z trzech sal komputerowych. W ostatnich latach wszystkie sale lekcyjne, sanitariaty i pomieszczenia administracji zostały odnowione i dostosowane do obecnych standardów.

Szkoła realizuje liczne projekty, pozyskuje środki materialne i finansowe na funkcjonowanie poszczególnych organizacji i stowarzyszeń. Jako jedyna szkoła w gminie przez cały rok szkolny realizuje bezpłatnie zajęcia z pływania oraz w sezonie zimowym zajęcia z narciarstwa zjazdowego. Poprzez organizację obozów sportowych, wycieczek kilkudniowych szkoła ma charakter sportowy.

Szkoła realizuje działania mające na celu w sposób profesjonalny i dostosowany do wieku ucznia przekazanie wiadomości, a tym samym możliwość zdobycia umiejętności wszechstronnego rozwoju ucznia. Co miesięczne spotkania z rodzicami pozwalają na bezpośrednie przekazanie informacji o uczniu, a także umożliwiają łatwy kontakt z nauczycielem. Aktualność strony internetowej szkoły (www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl) pozwala zainteresowanym na bieżąco śledzić działania i wydarzenia Zespołu Szkół w Świniarsku.

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi