Rdziostów Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie

Początek zorganizowanego nauczania w Rdziostowie  datuje się w roku 1922. Wtedy to sala lekcyjna mieściła się w prywatnej izbie Jana Szkaradka. Kierownikiem szkoły była pani Maria Sopata – „Siłaczka” z Rdziostowa.

Pięć lat później nauka mieściła się w prywatnym domu Franciszka Potoczka.

W 1934 roku przystąpiono do budowy szkoły a  3 lata później uczniowie witali nowy rok szkolny w nowowybudowanej szkole. Szkoła istnieje do dziś. Zmieniał się jej wygląd, zostały dobudowane sale lekcyjne, poddasze. Zmieniał się również stopień organizacyjny szkoły. Dzisiaj to sześcioletnia szkoła z oddziałem przedszkolnym.

11 czerwca 1994 roku szkole zostało nadane imię Stanisława i Jana Potoczków, a 1 września 2008 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. W szkole panuje rodzinna atmosfera i życzliwe relacje między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Dzięki temu, że klasy nie są liczne,   dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, funkcjonuje monitoring wizyjny. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, czego dowodem są wysokie osiągnięcia uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych czy sportowych.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, salą komputerową, salką do zajęć ruchowych, boiskiem sportowym. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Priorytetowo w szkole traktowane są zagadnienia z edukacji regionalnej. W wyniku realizacji programów, których autorami byli nauczyciele, szkoła wydała pięć publikacji książkowych: „Tu jest mój dom”, „Kuchnia w moim domu”, „Mój dom, moja ziemia”, „Wspomnienia z mojego domu” oraz „Ziemia Chełmiecka z legendami w tle”.

W szkole realizowane są liczne projekty i programy edukacyjne. Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, dzięki czemu oferta edukacyjna jest bardzo bogata.

Dyrektorem szkoły jest Urszula Łabuda. 

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi