Piątkowa Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

„uczymy skutecznie w atmosferze przyjaznej uczniowi”

         Zespół Szkół w Piątkowej to placówka z ponad 100 – letnią historią.

Położona jest z dala od miejskiego gwaru, wśród terenów zielonych. Jej powierzchnia użytkowa to 3200 m2 ,z czego 720 m2 zajmuje wybudowana w 2010r. nowoczesna hala sportowa wraz z galerią widokową. Dzięki znakomitej bazie sportowej (hala, siłownia, zaplecze sanitarne), uczniowie mogą rozwijać zainteresowania sportem, czego efektem jest liczny udział w zawodach sportowych oraz osiąganie przez nich znaczących wyników.

Zespół Szkół w Piątkowej to: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Pawłowskiego  w tym przedszkolne oddziały „O” , oraz Gimnazjum w Piątkowej.

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która „uczy skutecznie w atmosferze przyjaznej uczniowi” (misja szkoły), a także stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół zainteresowań. Szkoła jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby ucznia;  dysponuje 15 salami, w tym pracownią humanistyczną, językową, matematyczną, informatyczną, przyrodniczą, fizyczną i chemiczną. Sale lekcyjne wyposażone są w potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne. W czasie wolnym uczniowie korzystają z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które mieści się w bibliotece szkolnej. W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka. W środowisku szkoła postrzegana jest jako miejsce, w którym nauczyciele, uczniowie i ich rodzice czują się odpowiedzialni za jej jakość. 

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi