Marcinkowice Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

   Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach w roku szkolnym 2012/2013 liczy dziewięć oddziałów, w tym dwa przedszkolne. Uczęszcza do niej 148 uczniów klasa I –VI i 34 przedszkolaków (pięcio- i sześciolatków).

Historia placówki sięga XIX w., bo szkoła podstawowa istnieje w Marcinkowicach od roku 1886. Budynki szkolne wielokrotnie poddawane były gruntownym remontom i obecnie dzieci uczą się w dobrze wyposażonych, pięknych salach lekcyjnych, nowoczesnej sali gimnastycznej. Korzystają też z dwóch boisk szkolnych i placu zabaw.

Dzieci w Marcinkowicach uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych, w pracach licznych kół zainteresowań. Pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W placówce istnieje również czterostanowiskowa pracownia komputerowa utworzona ze środków unijnych, z której mogą korzystać mieszkańcy wsi.

Obecnie dyrektorem szkoły jest Pani mgr Ewa Pierzchała.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi