Librantowa Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

Pierwsza szkoła podstawowa powstała w Librantowej w  drugiej połowie XIX. W 1875r. staraniem nauczyciela Józefa Pietrusińskiego i wójta Jana Bieńka wybudowano drewniany budynek szkolny, w którym nauczano dzieci. Był to dwuizbowy dom z kuchnią i małym ganeczkiem . Jedna izba służyła za pokój nauczyciela, druga była salą lekcyjną.

Szkołę jeszcze wielokrotnie rozbudowywano.

W roku 2005 Szkoła Podstawowa w Librantowej została przekształcona staraniem ówczesnej Pani Dyrektor - Władysławy Leśniak na Zespół Szkół w Librantowej. Od tej chwili szkoła liczy 10 oddziałów-  (oddział przedszkolny podzielony jest na 2 grupy: pięcio- i sześciolatków). W szkole podstawowej uczy się ponad setka dzieci, w trzech klasach gimnazjum- kilkudziesięciu uczniów. 

W roku szkolnym 2010/2011 podjęto decyzję o kolejnej  rozbudowie placówki. Budynek powiększony został o salę gimnastyczną, której uroczyste otwarcie nastąpiło w pierwszych dniach września 2011 roku. W tym samym czasie szkoła zyskała patrona. Jest nim Librantowianin- historyk z zamiłowania, poeta, działacz społeczny  – Józef Bieniek (1911-2002). Szkoła prowadzi różnego typu zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie rozwijają swoje pasje sportowe, artystyczne i naukowe. Udział w projektach różnego typu i akcjach społecznych daje dodatkowe możliwości rozwoju najmłodszym Librantowianom. W szkole działa świetlica, uczniowie korzystają też  ze szkolnej stołówki. Od roku 2008 dyrektorem placówki jest mgr Maria Potoniec. 

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi