Wycieczka Rowerowa Na Paścią Górę

 

 

 
 

 

 

Opis

Na Paścią Górę i powrót przez Rdziostów 

Krótka wycieczka doskonała na rodzinny wyjazd, chociaż podjazd na Paścią Górę wymaga pewnej kondycji. W lesie Chełmieckim jedziemy ścieżką przyrodniczą wytyczoną przez Leśnictwo w Starym Sączu, a kolejne tablice dostarczają nam ciekawych informacji na temat środowiska leśnego. Z przysiółka Radwany ładny widok na kamieniołom w Klęczanach i leżacy po drugiej stronie Dunajca na kurowskiej Górze.

Przebieg trasy: jedziemy ulicą Marcinkowską w kierunku Rdziostowa, na skrzyżowaniu z ulicą Jagodową skręcamy w lewo i kierujemy się w kierunku lasu Chełmieckiego. Za parkingiem i szlabanem zaczyna się ścieżka przyrodnicza. Asfaltową drogą jedziemy dosyć ostro do góry. Wyjeżdżamy na rozległą polanę obok miejsca biwakowego. Stąd w lewo trzymając się oznakowania ścieżki przyrodniczej. Wyjeżdżamy na skraju lasu w przysiółku Radwany obok czerwonego szlaku PTT.  Stąd droga asfaltową w prawo zjazd przez osiedle domków jednorodzinnych do Rdziostowa. Wyjeżdżamy na główna drogę obok szkoły podstawowej. Główną droga w prawo i powrót do punktu startu.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi