Chomranice Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

HISTORIA SZKOŁY  Chomranice

 • 1840- Powstaje Szkoła Podstawowa w Chomranicach jest jedną z 64 szkół ludowych w powiecie nowosądeckim.
 • 1914- W październiku wybucha pożar, płoną akta szkoły i biblioteka.
 • 1917- Rozpoczynają się starania kierownictwa szkoły o działkę i fundusze na budowę szkoły.
 • 1925- W styczniu ówczesny proboszcz poświęca szkołę i sale lekcyjne. 
 • 1945- Od 15 lutego rozpoczyna się nauka w szkole. Znowu rozbrzmiały słowa: "Jeszcze Polska nie zginęła..." i "Nie rzucim ziemi...".
 • 1947-1948- Gmina przeprowadza gruntowny remont szkoły.
 • 1953- W marcu zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły. Dzięki jego staraniom szkoła zyskała 3 sale lekcyjne oraz "dużą przechowalnię", w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.
 • 1957- Przystąpiono do budowy fundamentów pod dom mieszkalny dla nauczycieli.
 • 1971-1972- To okres modernizacji szkoły.
 • Zostaje wyburzony stary ganek od strony południowej, dobudowana zostaje sala lekcyjna,
  pokój nauczycielski i kancelaria.
 • 1975- Rozpoczyna się kolejny gruntowny remont szkoły. Dzieci uczą się w prywatnych domach, oraz w świetlicy Kółka Rolniczego.
 • 1986- 11 grudnia zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Chomranicach.
 • 1987- Mieszkańcy chcąc zmobilizować władzę do zajęcia się sprawą budowy podejmują wiele akcji (akcja "CEGŁA", akcja "PIASEK").

Takiej pomocy nie zabraknie szkole w następnych latach 1996- Długoletnie starania o budowę szkoły zostają uwieńczone sukcesem. Rozpoczyna się budowa.1999- Zapada decyzja o realizacji budowy - w związku z reformą oświaty - już jako Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chomranicach.2002- W listopadzie rozpoczynają się starania o pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej.2003- 30 sierpnia następuje uroczyste otwarcie Zespołu Szkół w Chomranicach.

Zespół Szkół w Chomranicach

- różne imprezy i uroczystości

- możliwość rozwoju zainteresowań

- pozytywne środowisko wychowawcze

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- bezpieczne i przyjazne warunki do nauki

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- różnorodne formy pracy

- liczne osiągnięcia sportowe

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

- grono doświadczonych nauczycieli

- atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa

- nauka języków obcych (angielski, niemiecki)

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi