Biczyce Dolne Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

Na podstawie informacji zaciągniętych u starszych ludzi, szkoła w Biczycach została wybudowana na terenie Biczyc Górnych w 1900r.

Do tejże szkoły uczęszczały dzieci z Biczyc i Niskowej. Budynek szkolny stanął na terenie podmokłym bez odpowiedniej izolacji, stąd szybko uległ zniszczeniu. Z chwilą wybudowania szkoły na terenie Niskowej do szkoły w Biczycach uczęszczały tylko dzieci z Biczyc Dolnych i Górnych.

Kolejnymi kierownikami tej szkoły byli: Łaski Jan, Gutkowska Maria, Potoczek Jan, Chwalibogowa Maria i Połomska Maria, która pełniła funkcję kierownika szkoły aż do wybuchu II wojny światowej.

Była to szkoła o jednym nauczycielu (jednoklasówka).

W 1938r. zostaje szkoła o dwóch nauczycielach: Połomska Maria i Pieprzna Emilia.

W 1939r. wybuchła II wojna światowa. Połomska Maria została zwolniona z pracy.

W czasie okupacji niemieckiej kierownikiem szkoły była Pieprzna Emilia przez pięć lat. W tym czasie szkoła była ostoją dla dobrych synów Ojczyzny przed Niemcami.

Po odzyskaniu wolności dzięki zwycięstwu żołnierza polskiego w 1945r. po wyjeździe Niemców (mieszkańców Biczyc Dolnych) jeden z murowanych budynków po Danku Rudolfie został przekazany na potrzeby szkoły w 1945r.

Budynek ten był niewykończony. W 1947r. w oparciu o czyny miejscowej ludności, zwłaszcza Ruchały Stanisława i Ruchały Jana i budżetu G.R.N. w Chełmcu budynek wyremontowano i oddano do użytku. Kierownictwo obejmuje z powrotem Maria Połomska i pełni tą funkcję do 1952r. Była to już szkoła o czterech nauczycielach.

Po niej kierownikiem szkoły była Majewska Maria, która zmarła. Kierownictwo obejmuje Ruchała Emilia jako w szkole już o pięciu nauczycielach. Nauka odbywa się w nowym budynku szkolnym. Budynek starej szkoły nie nadaje się do użytku ale z braku pomieszczenia odbywa się w nim nauka.

20. XI. 1965r. koleżanka Połomska Maria obchodziła 50-lecie pracy nauczycielskiej. Jako długoletnia nauczycielka i działaczka na polu kultury i oświaty została uczczona w tym uroczystym dniu przez młodzież szkolną, organizacje istniejące na terenie wsi i społeczeństwo.

W związku ze zmianą organizacji szkół, Szkoła podstawowa w Biczycach Dolnych stała się ośmio klasową szkołą.

Od roku szkolnego 1966/67 uczęszczają do tutejszej szkoły, do klas:V, VI, VII i VIII uczniowie z Niskowej. Powiększyło się również grono nauczycieli o Mróz Marię, Janik Teresę, Stefańską Stanisławę.

W roku szkolnym 1968/69 uczniowie z Niskowej uczęszczający do tutejszej szkoły z czułością pożegnali szkołę w Biczycach - na następny rok szkolny 1969/70 będą uczęszczać już do Szkoły Podstawowej w Chełmcu.

W latach 80-tych rozbudowano szkołę za sprawą radnego Jana Stawiarskiego i ówczesnego dyrektora szkoły Jana Rośka. Później szkoła przeżywa swój rozkwit wychowawczo-dydaktyczny za sprawą Pani dyr. Barbary Zelek .W związku z reorganizacją oświatową od września 1999 roku szkoła w Biczycach jest szkołą sześcioklasową , uczniowie do gimnazjum idą do Chełmca. Przychodzi wreszcie rok 2012 powstaje piękny obiekt za sprawą wójta  Gminy Bernarda Stawiarskiego, powstaje gimnazjum, po reorganizacji placówek oświatowych na terenie gminy dzieci z Niskowej znów należą do szkoły w Biczycach.

 

Fotogaleria

 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi