Krasne Potockie Szkoła

 

 

 
 

 

 

Opis

Nasza szkoła znajduje się w malowniczej miejscowości położonej na łagodnym wzniesieniu skąd rozciągają się wspaniałe widoki na całą okolicę i królującą nad nią górę Chełm.

Historia szkoły sięga roku 1927, kiedy wybudowano jej najstarszą część. Na początku były tylko dwie sale lekcyjne, a pozostałe pomieszczenia służyły, jako mieszkanie kierownika.

W 1962r. rozbudowano poddasze, a w roku 1982 dobudowano drugą część szkoły. Nareszcie wszyscy uczniowie mogli być razem i czynnie uczestniczyć w tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery tej szkoły.

W bieżącym roku nasza szkoła po raz kolejny jest przebudowywana. W wyniku przeprowadzonych prac całkowicie zmieniła swój wygląd. Z szarej, niepozornej szkółki przeobraziła się w piękną, kolorową i przyjazną dzieciom. Zaadaptowano poddasze, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o nowe sale lekcyjne i korytarz. Teraz budynek pięknie się prezentuje, a uczniowie mają komfort nauki w salach dostosowanych do nowoczesnych standardów.

Realizowane przez nas zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze preferują takie formy aktywności, które w obecnej rzeczywistości przygotowują wychowanków do odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról społecznych w poszanowaniu wartości wyniesionych z domu rodzinnego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym szczególny nacisk położony jest na twórcze rozwiązywanie problemów i technologię informacyjną, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych gwarantuje możliwość rozwijania zainteresowań (m.in. wyjazdy na basen, zajęcia komputerowe, koło młodego artysty, koło językowe, koło polonistyczne, taniec nowoczesny, zajęcia teatralne.  Efektem działalności pozalekcyjnej jest m.in. gazeta szkolna ”Guzik z pętelką” oraz liczne sukcesy odnoszone przez uczniów w wielu konkursach. Do najważniejszych należą wielokrotnekrotne czołowe miejsca w Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w Chełmcu oraz w Przeglądzie Grup Kolędniczych w Klęczanach, wysokie miejsca w konkursie BRD w Klęczanach, konkursach poetyckich, recytatorskich, tanecznych.

Nasza szkoła to mała społeczność, w której panuje rodzinna atmosfera, żadne dziecko nie pozostaje anonimowe i czuje się w niej bezpiecznie.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi