Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Niskowioki"

 

 

 
 

 

 

Opis

        Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Niskowioki" istnieje od 2005 roku i działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej (koło Nowego Sącza). Podstawowym celem zespołu jest kultywowanie i popularyzacja folkloru Lachów Sądeckich, charakteryzującego się bogatym strojem ludowym, tańcem, śpiewem, muzyką i obrzędowością prezentowaną na scenie w formie autentycznej.

       Założycielem i kierownikiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Niskowioki" jest Jan Smoleń - prezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich oraz OSP w Niskowej, a także zawodowy strażak. Swoje zamiłowanie kulturą ludową wyniósł z rodzimej Męciny.

       Do sierpnia 2011 roku kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu była Maria Migacz. Obecnie funkcję instruktora pełni Grażyna Smoleń.

       "Niskowioki" liczą prawie sto osób. Wśród nich możemy wyróżnić cztery grupy: dziecięcą, tzw. "Małe Niskowioki", młodzieżową, starostów oraz Dziewczęcą Grupę Śpiewaczą. Istotne znaczenie, szczególnie dla młodych ludzi, ma funkcja edukacyjna i wychowawcza zespołu. Dzięki niej mogą poznać swoją „małą ojczyznę" i tradycje dziadków, uczyć się poszanowania ich kultury, jak również kształtować osobowość oraz zmysł estetyczny.

       Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Niskowioki" koncertuje na różnych festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, osiągając liczne sukcesy.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi