Zespół Mała Helenka

 

 

 
 

 

 

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu  sprawuje opiekę nad dynamicznie rozwijającym  się zespołem „Mała Helenka”. Zespół założony w 2003 roku skupia głównie młode talenty z Chełmca  i okolicznych wiosek. Głównym inicjatorem powstania Zespołu jest Ks. prałat Jan Pancerz, emerytowany proboszcz parafii św. Heleny w Nowym Sączu.

Wychodząc z założenie, że "czym skorupka za młodu nasiąknie....", rodzice, będący pierwszymi wychowawcami w procesie socjalizacji dziecka, starają się wykorzystywać wszystkie rodzaje i formy przekazywania zasad i kształtowania systemu norm, jakimi należy się kierować w życiu każdego człowieka. Jedną z form wychowania jednostki osobowej, jaką jest nasze dziecko, jest wychowanie przez zabawę, taniec, śpiew, ogólnie rzecz biorąc - przez radosne i wesołe spędzanie czasu wolnego, w zgodzie z przekazami kulturowymi i tradycjami naszych przodków.

Dlatego też na bazie obiektów parafii św. Heleny rozpoczęliśmy w roku 2003  działalność dziecięcego regionalnego zespołu. Wraz z ks. Prałatem Janem Pancerzem stworzyliśmy warunki  rozwoju, propagowania, kultywowania, promowania, przekazywania tradycji dziadków i rodziców, kształtowania właściwych postaw obywatelskich i społecznych działając w zespole, grupie, utrwalania tradycji obrzędowej, gier podwórkowych i zabaw dzieci wiejskich, lachowskich. Nadrzędnym jednak celem było i jest przyjęcie zasady, iż stwarza się warunki umożliwienia rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci i młodzieży w zorganizowanej formie kształcenia i wypoczynku.

Mając na uwadze promowanie rodzinnych wartości kultywowania tradycji regionu i „małej lachowskiej Ojczyzny”, a także przekazywania następnym pokoleniom właściwych norm i zasad, wypływających z  kultury naszych ojców, stworzyliśmy warunki do pracy z dziećmi, poprzez zaangażowanie wykwalifikowanej kadry instruktorów i wychowawców muzyki, śpiewu i tańca. Początek funkcjonowania zespołu liczy się od dnia 10 marca 2003 r, kiedy to w wymienionym terminie nastąpiło przeprowadzenie pierwszej „profesjonalnej” próby z akompaniamentem, instruktorem oraz grupą dzieci. Regularne ćwiczenia pod okiem instruktorów i muzyków stworzyły zespół, który żywo uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym parafii św. Heleny, miasta Nowego Sącza oraz gminy Chełmiec. W zespole tańczą dzieci w 3 grupach wiekowych, tj. 4-6 lat, 6-8 lat,.9-13 lat. Łącznie  w zajęciach bierze udział 52 dzieci. Nasza praca opiera się głównie na skumulowaniu ekspresji żywiołu dzieci i młodzieży, ich wigoru i polotu, w struktury i szablon zabaw, tańców, przyśpiewek zachowując zasady obyczajów ludowych. W naszej pracy podejmujemy również wyzwanie wychowania dzieci i młodzieży na wzorowych obywateli Polski, gorliwych członków naszej parafialnej społeczności oraz lokalnego środowiska, w imię zasady: BÓG – HONOR – OJCZYZNA !!

Ale nie tylko ćwiczymy, śpiewamy, występujemy – my się jeszcze przy tym bawimy. Tworzymy wielką, zgraną, rodzinę parafialną, w której to zabawie uczestniczą:

dzieci- rodzice- babcie i dziadkowie.

W ramach zajęć i integracji grupy skupionej wokół Zespołu organizujemy wspólne, rodzinne  spotkania w plenerze ( ogniska, wycieczki rowerowe, zimowe kuligi, wyjazdy na narty i sanki, na baseny do Popradu i Wyżnych Rużbachov) . W preliminarzu działań na rok 2008 planowany jest pierwszy zagraniczny wyjazd na Festiwal Folklorystyczny do Rumunii.

To, co nam się udało zdobyć przez ten okres czasu, świadczyć tylko może o niezwykłym i ogromnym wysiłku oraz zaangażowaniu nas wszystkich w dobro sprawy, jakiemu na imię:

„MAŁA HELENKA”

Instruktorem zespołu jest Maria WAŚKO, kierownikiem zespołu Marek KIEŁBASA  a do tańca na próbach i koncertach przygrywa nam niezastąpiony muzyk - Andrzej DOMINIK. Oczywiście mamy swoją kapele, która pomaga nam we wzorowych koncertach, jakie dajemy dla naszej publiczności.

Pomimo krótkiego okresu działania Zespół zdobył kilka wyróżnień i nagród, m.in.:

wyróżnienie za scenariusz programu oraz ukazanie dziecięcej obyczajowości w śpiewie i zabawie – Rabka 2005;

I miejsce i wyróżnienie w VIII Gminnym Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych – Chełmiec 2007;

II miejsce w Gminnym Konkurs Kolęd  i  Pastorałek – Paszyn 2007 oraz 2008;

II miejsce w Gminnym Przeglądzie „Przebierańcy” – Klęczany 2008;

Grand Prix w IX Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych – Chełmiec 2008;

 

Ponadto występował z programem z okazji wielu imprez okolicznościowych, takich jak:

dożynki organizowane przez GOK Chełmiec – 2004, 2006, 2007;

Centrum Edukacji Młodzieży KANA – 2005, 2006, 2007, 2008;

Diecezjalne Spotkania Rodzin Katolickich w Starym Sączu – 2005, 2006, 2007;

W dorobku Zespołu są także występy dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – 2004, 2005, 2006, 2007  oraz w Szkole Podstawowej w Chełmcu z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka raz Świąt Bożego Narodzenia z kolędą i podłazami lachowskimi.

 

Zajęcia zespołu odbywają się następująco:

wtorek oraz piątek

grupa młodsza: 16.00 – 16.45

grupa średnia:  16.45 – 17.30

grupa starsza:  17.30 – 18.15

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnej nauki i zabawy zapewniając, że czas przebywania z nami w „naszej zespołowej rodzinie” nie będzie dla nikogo czasem straconym.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi