Wielopole Krajobraz

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba ludności: 813 osób
Powierzchnia: 294,4910 ha

Warto zobaczyć:

  • Zabytkowy park

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego, na północ od Nowego Sącza, przy drodze krajowej nr 75. Znajduje się tu miejska oczyszczalnia ścieków.

Z Wielopola wywodzi się szlachecki ród  Wielopolskich. Ostatnimi właścicielami tutejszych majątków ziemskich była rodzina Kosterkiewiczów. Grobowiec tego rodu znajduje się na cmentarzu w Wielogłowach.

Po II wojnie światowej majątek Kosterkiewiczów został znacjonalizowany i przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Sporą część powierzchni wsi zajmują użytki rolne. 
Zachował się tu dawny dworski park z czytelnym układem trzech jarów: aleja lipowa prowadząca do dawnego zespołu dworskiego oraz szpaler starych dębów w jego granicy południowo – zachodniej.

We wsi znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków, swoją siedzibę ma tu też Zakład Lakierniczy.

Źródło:

1.     Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003. 

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi