Naściszowa Krajobraz

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba mieszkańców: 152 osoby

Powierzchnia:  92, 4000 ha

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego.

Wieś istniała już we wczesnym średniowieczu, ale pierwsze pisane wzmianki o niej dotyczą tylko zmiany jej statusu prawnego, czyli przeniesienia z prawa polskiego na niemieckie.

Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że w kluczu, w którego skład wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Bobuszowa był folwark, 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą, 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Klucz ten należał do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza.

Do I rozbioru stosunki własnościowe nie uległy zmianie, ale w latach 1782 – 1785 dobra  norbertanek zostały skonfiskowane i włączone do austriackich dóbr kameralnych.

W roku 1829 cały klucz ponorbertański – wsie Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza,  Boguszowa oraz Grabowa, Brzezie, Bobków, Łęg i część Piątkowej kupił za 8150zł reńskich hrabia Józef Hebenstreit.
W drugiej połowie XIX wieku włości te kupił Franciszek Holeni, który szukał tu ropy naftowej. Jego projekty jednak nie powiodły się i w 1880 roku dobra te rozdzielono wśród licznych spadkobierców.

Do roku 1974 wieś należała do gromady Piątkowa.

Źródło:

1.     Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi