Librantowa Krajobraz

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba mieszkańców: 1158  osoby

Powierzchnia: 664,51 ha

Warto zobaczyć:

  • Cmentarz tzw. „Dzwonek Loretański”
  • kapliczka – nagrobek z 1632 roku

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego.
Wieś powstała w wyniku osadnictwa mieszczan sądeckich. 
Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Poręba Elbrantova. 
Jest to miejscowość z nadania królewskiego.
Funkcjonuje tu Zespół Szkół  który uchwała Rady Gminy Chełmiec z dnia ......... nosi imię Józefa Bieńka. 
 Parafia Św. Alberta Chmielowskiego. 
Od 1998 roku działa tutaj piłkarski Ludowy Klub Sportowy Librantovia Librantowa, występujący w nowosądeckiej klasie A. Prezesem klubu jest Józef Wójcik. 
We wsi znajduje się zabytkowy zespół architektoniczno - przestrzenny, w skład którego wchodzą kapliczka murowana ( nagrobna ) z 1632 roku i murowana dzwonnica z I połowy XIX wieku. Kapliczka ma kształt czworościennego słupa o trzech kondygnacjach, o zwieńczeniu w formie pięciu cylindrycznych wieżyczek, nakrytych stożkowymi daszkami. Dzwonnica również otrzymała formę czworościennego słupa, analogicznie do kapliczki jest trój kondygnacyjna.
Swoją siedzibę maja tutaj  Ochotnicza Straż Pożarna,  Zakład Lakierniczy oraz piekarnia.
Od kilku lat czynnie działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta .

Źródło:

1.   Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.

2.   W. Bazielich, Historie starosądeckie, Kraków 1965.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi