Klimkówka Krajobraz

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba mieszkańców: 294 osoby

Powierzchnia: 341,8100 ha

Klimkówka jest jedną z najmłodszych wsi w Gminie Chełmiec. Powstała ona z inicjatywy właścicieli Wielogłów na przełomie XV i XVI wieku.
Rejestr poborowy z 1581 roku mówi, iż wieś należała do wdowy Wielogłowskiej, a dzierżawił ją niejaki Kotowski.
Rejestr poborowy z 1680 roku wskazywał że we wsi było tylko 1 1/2 łana kmiecego, 6 zagród z rolami i 2 komorników z bydłem.
Osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne losy wsi są zbieżne z dziejami Wielogłów.

W drugiej połowie XIX wieku właścicielem niewielkiego majątku w Klimkówce był niejaki Kielawa posiadał on 88 morgów gruntów ornych, 4 morgi łąk i ogrodów, 9 mórg pastwisk oraz 203 morgi lasu. Chłopi gospodarowali na 88 morgach gruntów ornych, 24 morgach łąk, 30 morgach pastwisk i 40 morgach lasu. Wieś w tym czasie miała 20 domów i 113 mieszkańców.

Źródło:

1.     Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi