Boguszowa Krajobraz

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba mieszkańców: 178 osób

Wieś leży kilkanaście kilometrów na północny – wschód od Nowego Sącza.

Boguszowa powstała w XIV wieku na wykarczowanych terenach leśnych.

Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” podaje że wieś należała do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza.

Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że w kluczu, w którego skład wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Kwieciszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Boguszowa, był folwark, a także 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą , 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Klucz ten należał do norbertanek z Nowego Sącza.

Kolejny rejestr z 1629 roku potwierdzał  stan prawno – własnościowy poprzedniego rejestru, z tym, że 1½  łana zostało wydzielone na potrzeby opata klasztornego.

Do I rozbioru stosunki własnościowe nie uległy zmianie, ale w latach 1782 – 1785 dobra norbertanek zostały  skonfiskowane i włączone do austriackich dóbr kameralnych.

W 1829 cały klucz ponorbertański, w którego skład wchodziły – Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza oraz Boguszowa, a także wioski : Grabowa, Brzezie, Bobków, Łęg i część Piątkowej kupił Franciszek Holeni, który próbował tu wydobywać ropę naftową. Projekty te jednak nie powiodły się i po śmierci Holeni w 1880 roku  dobra te rozdzielono wśród licznych spadkobierców.

Źródło:
 1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno - heraldyczne, Kraków grudzień 2003.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi