Wola Marcinkowska

 

 

 
 

 

 

Opis

Liczba ludności: 264 osoby

Powierzchnia: 180,1300 ha


Warto zobaczyć:

  • wybudowana w latach 70-tych kapliczka – własność Antoniego Cebula

Wola Marcinkowska leży we wschodniej części Beskidu Wyspowego.

Nazwa wsi pochodzi od sąsiednich Marcinkowice.

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych parcelacji majątku marcinkowskiego.

Do roku 1874 wieś należała do gromady Klęczany.

Źródło:

1.     Włodzimierz Chrązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.

 

 

Lokalizacja

 

 

 
 

 

 
powrót
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie „Wirtualny spacer po Gminie Chełmiec”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi